AJUTS MENJADOR 2020-2021

 

Ja podeu sol·licitar l’ajut individual de menjador pel proper curs. Aquest any serà de forma telemàtica, per tant, si us plau llegiu molt bé les instruccions i les bases de convocatòria adjuntes en aquesta comunicació, ja que hi ha diferents camins per la seva formalització. La documentació es podrà presentar fins al dimecres 15 de juliol (no espereu a l’últim dia, és possible que hi hagi documentació errònia que s’hagi de tornar a sol·licitar).

 

Possibles situacions

 1. Alumnes que van sol·licitar l’ajut l’any passat sense importar si es va concedir i SENSE CANVIS EN EL PADRÓ. Heu d’enviar un correu a gabriel.rb@alpes.cat demanant els documents, un cop rebuda hauran de signar la sol·licitud tots els membres de la unitat familiar i retornar-la al mateix e-mail ESCANEJADA AMB BONA QUALITAT.

 

 1. Alumnes que van sol·licitar l’ajut l’any però amb CANVIS EN EL PADRÓ. Omplir la sol·licitud en blanc que s’adjunta a la comunicació i enviar-la AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ que es demanada al correu gabriel.rb@alpes.cat

 

 1. Alumnes que no han sol·licitat beca l’any passat o alumnat nou a l’escola, omplir sol·licitud en blanc i enviar-la AMB TOTA LA DOCUMENTACIÓ que es demanada al correu gabriel.rb@alpes.cat

 

 1. Alumnes nous que tenen germans sol·licitants d’ajut l’any passat i NO han variat els membres de la unitat familiar. Heu d’enviar un correu a gabriel.rb@alpes.cat demanant els documents, un cop rebuda hauran de signar la sol·licitud tots els membres de la unitat familiar i retornar-la al mateix e-mail escanejada.

 

NO serà vàlid signar la sol·licitud per ordre o deixar membres sense signar. En el cas dels menors però, la mare, pare o tutor legal signarà per ells.

 

 

Documentació obligatòria

 • Volant de convivència.

Només hauran d’aportar aquest document les famílies que NO van fer la sol·licitud al curs passat o HAGIN SOFERT CANVIS  al padró respecte l’anterior curs.

Recordem que són membres de la unitat familiar: alumnes sol·licitants, germans dels alumnes, pare, mare, tutor, parelles/cònjuges i avis dels alumnes, que visquin en el mateix domicili.

Si al volant apareixen persones que no formen part de la unitat familiar (tiets, companys de pis, amics, etc) si us plau que NO signin ni apareixin a la sol·licitud que heu d’omplir. Si és el cas indiqueu-m’ho.

 

 • DNI
  • De les sol·licituds noves o amb canvis amb els membres de la unitat familiar: Obligació d’adjuntar fotocòpia del DNI, NIE, Passaport de TOTS els membres de la unitat familiar. Menors de 14 anys no és necessari si no en tenen.
  • De les sol·licituds d’alumnes que ja eren al centre al curs passat i NO han variat els membres de la unitat familiar (sol·licitud PIGAIM). Només serà necessària la fotocòpia dels documents d’identitat que hagin variat.

 

 • Documents per ingressos no subjectes a IRPF, si és el cas:
  • Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2019.
  • Pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’ any 2019.
  • Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2019 i contracte/s de treballador/a de la llar vigent a l’any 2019.
  • Altres: ajuts d’altres administracions, fundacions, entitats, etc indicant l’import percebut durant l’any 2019 (si aquestes no han sigut dineràries cal que quantifiquin el valor del bé. Ex. Roba i aliments per valor de 100 euros).

 

 

Documentació complementària

Les famílies que facin la sol·licitud per al curs 2020-2021 no hauran d’acreditar les condicions familiars de família nombrosa, monoparental i discapacitat de l’alumne / germans. L’AMB obtindrà aquesta informació directament de la Generalitat de Catalunya.

 

Sol·licitud curs 2020-2021

BASES CONVOCATÒRIA AIM 2020 2021_revNC_net