Termini

Presentació de documentació i sol·licitud fins el 28 de maig (no vingueu a buscar la sol·licitud l’últim dia perquè serà necessari presentar documentació).

 

Dos models de sol·licitud

  1. Famílies que van sol·licitar el curs 2020-2021 la beca menjador amb excepció si va ser concedida o no. (Escriviu un e-mail a gabriel.rb@alpes.cat o passeu pel despatx del parvulari)
  2. Famílies noves o que no van sol·licitar beca el curs 2020-2021. (Podeu descarregar la sol·licitud en blanc AQUÍ)

 

Documentació obligatòria (Només famílies noves o que han sofert canvis)

  1. Certificat de convivència unitat familiar (sol·licitant, germans, pare, mare i/o avis)
  2. DNI de tots els membres unitat convivència

 

Documentació complementària

  1. Renda Garantida de ciutadania o equivalent: Document acreditatiu i el seu import de l’ any 2020
  2. Custòdia del menor i pensió per aliments dels fills. Document acreditatiu de l’atorgament i del seu import de l’ any 2020.
  3. Les persones que estiguin donades d’alta al sistema especial de treballadors de la llar de la Seguretat social, caldrà que aportin el certificat de cotitzacions corresponent a l’any 2020 i contracte/s de treballador/a de la llar vigent a l’any 2020.
  4. Certificat de l’Agència Catalana de l’Habitatge amb l’import total rebut a l’any 2020 en concepte d’ajut pel pagament del lloguer d’un habitatge