Com ja sabeu arrel dels canvis introduits aquests dies per poder continuar el curs escolar des de casa, tots els alumnes de primària han d’haver rebut un correu amb un usuari (nom de d’alumn@ . primera inicial dels dos cognoms @ alpes.cat) i una contrasenya aleatòria.

A partir d’aquí, per poder accedir a les classes respectives s’ha convidat a tot l’alumnat, no obstant, també es pot accedir mitjançant un codi que compartim més endavant. Només heu d’entrar al vostre nou compte de Google, una vegada dintre dirigir-vos a l’apartat de google classroom i localitzar a la part superior dreta de la pantalla el simbol + i seleccionar l’opció “apuntar-se a una classe”, només restarà introduir el codi assignat pel curs adient.

Codis

1r Primària      ihgcbfr

2n Primària     7fpcmqd

3r Primària      ywcea26

4t Primària      nfdrctt

5è Primària     zintsri

6è Primària     6lla5od