ACTUALITZACIÓ

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

Les famílies poden passar a partir del dimarts dia 15 de juny a buscar la documentació que han d’omplir per portar a terme la matrícula:

P3-P4-P5 –> C/ Digoine 2-4

E. Primària i Secundària –> C/ Riera de la Creu 85

 

Període: del 15 al 24 de març de 2021
Novetats:
· A partir d’aquest curs totes les sol·licituds són en format telemàtic, per tant, no hi ha la possibilitat de full de preinscripció en paper.
· No cal lliurar cap documentació presencialment al centre educatiu que indiqueu en primera opció.
· Hi ha dos tipus de sol·licitud:
o Electrònica: cal identificació digital
o Suport informàtic: sense identificació digital

Què em cal per omplir la sol·licitud?
Hi ha dues opcions:

1. SOL·LICITUD ELECTRÒNICA: Mitjançant certificat digital, com DNI electrònic, Cl@ve, idCat, etc. Si no es disposa de cap certificat, us en podeu generar un de forma fàcil, l’idCat Mòbil, us expliquem com:
Cal complir els requisits següents:
· Ser major de 16 anys
· Disposar de DNI/NIE/Passaport/Doc identificador d’un país de la UE o targeta de residència comunitària
· Disposar d’adreça de correu electrònic i un telèfon mòbil a efectes d’identificació i contacte
· Targeta sanitària per la teva identificació

Accediu a l’adreça https://idcatmobil.seu.cat/ i trobareu les instruccions pas a pas de com fer-ho.
Per utilitzar l’idCAT Mòbil només cal introduir el número de document d’identitat i el número de telèfon mòbil en el web on calgui identificar-se electrònicament per fer un tràmit. Tot seguit es rep un missatge al telèfon, que conté una clau d’accés per introduir-la en el web. En aquest cas, al tràmit de sol·licitud de preinscripció.
Una vegada identificats, caldrà entrar el número d’identificació de l’alumne/a a RALC que us proporcionarà l’escola on està matriculat per poder recuperar les seves dades personals i acadèmiques, omplir les preferències i enviar la sol·licitud. En la majoria de casos no caldrà fer res més ni adjuntar cap tipus de documentació, donat que s’haurà fet l’intercanvi.

2. SOL·LICITUD EN SUPORT INFORMÀTIC: Caldrà identificar l’alumne/a amb el seu núm. d’Identificació d’alumne i omplir el formulari, a l’enviar-ho es farà l’intercanvi de dades amb les administracions implicades i adjuntar escanejada o fotografiada la documentació d’identificació i filiació (DNI, llibre de família, etc), juntament amb la que al·legueu a efectes de barems i que no s’hagi pogut validar.
Puc presentar dues sol·licituds a dos centres diferents per uns mateixos estudis?
No, en cap cas. S’ha de presentar una sola sol·licitud i indicar-hi per ordre de preferència els diferents centres als que us interessa inscriure la vostra filla o fill.
Si tinc dubtes omplint la sol·licitud on em puc adreçar?
Podeu posar-vos en contacte telefònic amb el centre que escolliu inscriure el vostre fill o filla en primera opció, en horari d’oficina, i us ajudaran a complimentar el procés.
Com puc saber els criteris pels barems i la seva puntuació?
Trobareu tota la informació sobre criteris, calendari i la resta d’informació respecte el procés de preinscripció a la pàgina web
https://preinscripcio.gencat.cat/ca/inici

INFORMACIONS I/O RECOMANACIONS:
· Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.
· El codi de centre del nostre centre és 08018303, el necessitareu per indicar a quin centre voleu preinscriure-us.
· Demaneu al vostre centre actual el Núm. d’Identificació de l’alumne a RALC per poder lligar la sol·licitud al seu expedient acadèmic i personal.
· Cenyiu-vos al calendari establert, lliurar la sol·licitud o la documentació fora de termini us fa perdre tots els drets d’adscripció amb el risc que això comporta de quedar-se sense plaça al centre.

 

 

 

LLISTATS OFERTA INICIAL DE PLACES (15/03/21)

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA EINF EPRI

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA ESO

 

LLISTATS SOL·LICITUDS BAREM PROVISIONAL (19/04/21)

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM-EINF-EPRI

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM-ESO

 

LLISTATS SOL·LICITUDS BAREM RESOLTES RECLAMACIONS (30/04/21)

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM EINF EPRI

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM ESO

 

LLISTATS SOL·LICITUDS ORDENADES (07/05/21)

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM EINF EPRI

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM ESO

 

LLISTATS OFERTA FINAL (04/06/21)

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA EINF-EPRI

INFORME_OFERTA_OME_INFORME_OFERTA ESO