Qui som

Conèixe’ns

Projecte educatiu

Els punts claus del projecte educatiu.

El Col·legi Alpes és una escola privada concertada. No adopta una opció religiosa, manté una actitud de respecte davant les diverses opcions, oberta a tothom. Els pares que sol·liciten plaça per a llurs fills expressen la seva conformitat amb l’oferta de formació pròpia de l’escola. La comunitat educativa la formen tots els estaments que intervenen a l’escola: Titularitat, equip directiu, claustre, personal d’administració i serveis i Consell Escolar. El caràcter propi del centre es basa en l’educació integral i integradora, participativa i transcendent dels nostres alumnes.

Carta de compromís educatiu

Equip directiu

Equip directiu general

 • Titular – Dolores García
 • Directora – Dolores García
 • Secretari – Esther Hurtado

Equip pedagògic

 • Titular – Dolores García
 • Directora – Dolores García
 • Cap d’estudis EPRI – Inma Galera
 • Cap d’estudis ESO – Laia Ramón

Consell escolar

Direcció

 • Director/a – Dolores García
 • Representant de la titularitat – Alberto Ramón
 • Representant de la titularitat – Laia Ramón

Professorat

 • Representant del professorat – Eva Ripoll
 • Representant del professorat – Helena Pedrol
 • Representant del professorat – Will Pallàs
 • Representant del professorat – Gema Holguera

Alumnat

 • Representant de l’alumnat – Kilian Gutiérrez
 • Representant de l’alumnat – Adriana González

PAS i Ajuntament

 • Representant del PAS – Gabriel Rubio
 • Representant de l’Ajuntament – Ma. José Pérez

Pares i Mares

 • Representant de pares i mares AMPA – Juan Nieto
 • Representant de pares i mares – Alexandra Nuño
 • Representant de pares i mares – Arantzazu Garrido
 • Representant de pares i mares – Elena Pérez

Normes d’organització i funcionament

PEC

Estratègia digital de centre

DEMOCRÀTICA

Promou els valors democràtics i participatius en les activitats docents, culturals i socials i transmet els valors bàsics de la nostra societat plural.

INTEGRADORA

Acull tots els alumnes sense discriminació i els integra a la comunitat educativa i a la societat catalana.

CONCERTADA

Vetlla en tot moment per mantenir un nivell de qualitat d’acord a les exigències del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Com a educadors

els nostres objectius principals

 • Acompanyem els alumnes en el seu procés maduratiu.
 • Afavorim la motivació i la superació personals.
 • Valorem el treball, la responsabilitat i l’honradesa.
 • Fomentem valors i actituds cíviques de convivència.
 • Treballem els coneixements instrumentals i les tècniques d’estudi.
 • Desenvolupem l’esperit crític i la creativitat.
 • Eduquem per a la integració en la societat actual i futura.
 • Avaluem tot el procés educatiu de l’alumne.
 • Compartim la tasca educativa amb les famílies.
 • Ens comuniquem i dialoguem de forma permanent.
 • Responem a les necessitats de l’entorn proper i llunyà.
 • Potenciem el compromís i la solidaritat.
 • Ens autoavaluem de forma constant i sistemàtica.

Oferta educativa

Educació Infantil

El 2n Cicle d’Educació Infantil o Parvulari és l’etapa compresa entre els 3 i els 6 anys, és a dir, el cursos de P3, P4 i P5.

Educació Primària

L’Educació Primària és la primera etapa de l’Educació Obligatòria i comprèn les edats de 6 a 12 anys. Està dividida en sis cursos que van de primer a sisè.

ESO

L’Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn 4 cursos: es comença l’any que l’alumne/a fa els 12 anys i s’acaba als 16.

Instal·lacions i serveis

 • Biblioteca: oberta durant tot l’horari lectiu.
 • Mitja pensió a càrrec de l’empresa Servescol (càtering).
 • Acollida matí: des de les 7.30 a les 9.00 h.
 • Acollida tarda: des de les 17.00 a les 18.00h.
 • Casal d’estiu: al mes de Juny, Juliol i Setembre.
 • Aules d’Educació especial i reforç
 • Aula d’informàtica
 • Sala de mitjans audiovisuals
 • Laboratori
 • Aula de plàstica
 • Sala de tecnologia
 • Pissarres digitals a les aules
 • Espais exteriors i patis
 • Extraescolars dintre de l’escola

Activitats

Escolars

 • Sortides culturals
 • Excursions
 • Colònies
 • Crèdits de Síntesi fora del Col·legi
 • Viatges fi de Curs
 • Celebració de les festes populars

Complementàries

Educació Infantil

 • L’hora del conte
 • Jocs de paraules (P5)
 • Fem música (cançons tradicionals catalanes)
 • Taller d’expressió Projecte

Educació Primària

 • Informàtica: 2n, 3r, 4t, 5è i 6è
 • Activació de la intel·ligència :de1r a 6é
 • I si escrivim…?: 1r, 2n, 3r, 4t i 5è
 • Teatre: 6è
 • Fem números: De 1r a 6è
 • Jocs d’expressió (1r)
 • Llegim un llibre: 1r, 2n, 3r, 4t, 5è

Educació Secundària Obligatòria

 • Informàtica – Internet
 • Taller d’Experiments
 • Tècniques d’Estudi

Horaris escolars

Segons les etapes

Infantil de 9.00 h. a 13.00 h. de 15.00 h. a 17.00 h.
Primària de 9.00 h. a 13.00 h. de 15.00 h. a 17.00 h.
ESO de 8.30 h. a 13.00 h. de 15.00 h. a 17.00 h.

Menjador escolar

El Col·legi ofereix aquest servei a tots els alumnes que ho desitgin. Els alumnes poden adquirir un talonari de 20 tiquets o tiquet solt, aquests tiquets no tenen data de caducitat. Aquest servei inclou la mitja pensió, la biblioteca, jocs d’esbarjo i la vigilància en els temps lliure del migdia.

La cuina compleix amb la normativa vigent de sanitat respecte a manipulació, higiene i elaboració dels aliments.

Servei d’acollida

Per tal de facilitar l’adaptació de l’horari laboral dels pares i mares amb el del Col·legi, funciona un servei d’acollida de matí i tarda per als alumnes d’Infantil 2n Cicle i Primària que ho desitgin, segons l’horari i preus ( 9 mensualitats senceres d’octubre a juny i la meitat de la mensualitat a setembre)

Es poden concertar altres horaris en funció de les necessitats dels pares/mares dels alumnes.

Equipament escolar obligatori

Educació Infantil

Bata escolar
Psicomotricitat: xandall escolar (el d’estiu i el d’hivern)
Els alumnes d’Infantil també l’utilitzaran en les sortides programades per les seves tutores.

Educació Primària

Bata escolar (Cicles Inicial i Mitjà)
Educació física: xandall escolar (el d’estiu i el d’hivern)

Educació Secundària Obligatòria

Educació física: xandall escolar (el d’estiu i el d’hivern)