PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR 24-25

OFERTA inicial BAREM provisional 17/04/2024 BAREM resoltes 25/04/2024 BAREM llista ordenada 02/05/2024 LLISTAT preinscrites 10/06/2024 LLISTAT assignades 10/06/2024 LLISTAT espera 10/06/2024

 

Benvolgudes famílies per tal de facilitar el procés de preinscripció al centre, al web preinscripcio.gencat.cat trobareu tota la informació necessària, així com tot el procés detallat.

Els continguts d’aquest portal s’estructuren per ensenyaments. Així, pares i mares poden accedir directament a la informació concreta de l’estudi al qual volen preinscriure el fill o filla, disposada segons l’ordre temporal del procés de la preinscripció, que compta amb els apartats següents:

  • Informa’t abans, en què hi ha les dates clau del calendari, consells que cal tenir en compte per a la cerca de centre educatiu, els criteris d’assignació de plaça i la informació sobre la documentació que cal presentar en la sol·licitud de preinscripció.
  • Preinscriu-te, que està pensat per ajudar a resoldre dubtes relacionats amb qüestions clau del procés de la preinscripció com la presentació de sol·licituds, la publicació de llistes o la presentació de reclamacions.
  • Matricula’t, amb l’explicació detallada de tot el que necessiten les famílies per fer la matrícula dels fills o filles, així com l’admissió durant el curs, especialment per als casos en què es demana una plaça en un centre educatiu fora del calendari de la preinscripció (famílies nouvingudes, canvi de residència, etc.).

Complementàriament, a l’apartat Centre d’informació hi ha el material de suport multimèdia (podcasts i vídeos) i també un glossari i un apartat de preguntes més freqüents, en què es dona resposta als dubtes que es plantegen les famílies més sovint amb relació al procés de la preinscripció.

Aquest lloc web incorpora, al menú superior, un botó de traducció que permet navegar per tot el web en català, castellà, alemany, anglès, àrab, francès, italià, portuguès, rus, urdú i xinès. Així mateix, el seu disseny responsiu permet que es pugui consultar des de qualsevol dispositiu mòbil.