D’acord amb la Resolució EDU/3014/2023, de 30 d’agost, per la qual s’estableix el calendari i el règim del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics i es crear el pla pilot per implementar el sistema de vot electrònic en centres públics de titularitat del Departament d’Educació, el procés es desenvoluparà el primer trimestre del curs 2023-2024. El procés electoral en els centres públics i privats sostinguts amb fons públics s’ha de desenvolupar d’acord amb el Decret 102/2010, de 3 d’agost, d’autonomia de centres educatius, i s’ha d’ajustar, en tots els centres, al calendari següent:
  • Inici del procés: a partir del dia 30 d’octubre de 2023.
  • Constitució de les meses electorals: abans del dia 13 de novembre de 2023.
  • Votacions: entre els dies 20 i 24 de novembre de 2023, ambdós inclosos.
  • Constitució del consell escolar i presa de possessió dels seus membres: no més tard del dia 19 de desembre de 2023.
Es renoven:
  • 2 membres del professorat
  • 1 membre de l’AFA
  • 2 membre de l’alumnat
  • 1 membre de les famílies